How to build a Premium wordpress Theme

How to build a Premium wordpress Theme 2

How to build a Premium wordpress Theme 3